Regulamin III Mistrzostw Chorzowa Amatorów w Badmintonie

III MISTRZOSTWA CHORZOWA AMATORÓW
W BADMINTONIE
REGULAMIN

Organizator:
Stowarzyszenie Twój Czas Badminton Chorzów, Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie,
Termin:
14 kwietnia 2019 godz. 9.00
Miejsce:
Hala Sportowa MORiS – Chorzów ul.Dąbrowskiego 113
Uczestnictwo:
W turnieju mają prawo startu tylko amatorzy posiadający niezbędny sprzęt sportowy, nie posiadający aktualnej licencji zawodnika.
Kategorie wiekowe:
Dziewczęta do 18 lat ( rocznik 2001 i młodsze)
Chłopcy do 18 lat ( rocznik 2001 i młodsi)
Kobiety ( rocznik 2000 i starsze )
Mężczyźni ( rocznik 2000 i starsi)
Zgłoszenia:
Zgłoszenia na adres e-mail : smeczsekcja@interia.pl lub telefonicznie 694428849-Andrzej Noga
w terminie do 12 kwietnia do godz. 22.00.
Weryfikacja, uiszczenie wpisowego i losowanie poszczególnych kategorii na miejscu w dniu zawodów do godz. 8.00-8.45. Początek gier około godz. 9.00

Wpisowe: 30 zł/osoba
System rozgrywania zawodów: ustalony zostanie po zamknięciu listy zgłoszeń.
Turniej rozgrywany będzie lotkami Yonex Mavis 2000.
Nagrody:
w każdej kategorii wiekowej za miejsca I – III

Bezpieczeństwo:
• Organizator nie zapewnia opieki osobom niepełnoletnim w trakcie trwania imprezy. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
• Za stan zdrowia zawodników , ich umiejętności oraz ewentualne zaginiecie sprzętu lub rzeczy osobistych Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Postanowienia końcowe:
• We wszystkich sprawach spornych decyzja ostateczna należy do sędziego głównego zawodów i Organizatora.
• Obowiązkiem zawodnika jest przestrzeganie regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie uzasadnia jego nieprzestrzegania.
• Zawodnicy maja obowiązek przestrzegać zarządzeń służb porządkowych.
• Każdy uczestnik biorący udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (Stowarzyszenie Twój Czas), (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.Z 2002 r.Nr 101,poz.926 ze zm.)
• Akceptując regulamin każdy Uczestnik ( w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekun) wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystywane przez prasę, radio, telewizję oraz na portalach internetowych a także w celach marketingowych Organizatora oraz sponsorów.
• Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.